Polis Nasıl Olunur? Polis Olma Şartları Neler? Polis Olmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

Polis olmak isteyen kişilerin öncelikle gerekli olan şartları sağlamaları, şartları sağlamalarından sonra da belirlenmiş 3 sınavı da geçmeleri gereklidir. Polis olmak isteyen kişiler, ayrıca bir sağlık muayenesinden de geçerler. Yazılı ve sözlü sınav ile beraber polis adayların tabi tutuldukları fiziki sınavı da geçmelerinden hemen sonra alanlarına göre bir eğitim almaya başlarlar. Bu eğitimlerin süreleri, polis olacak kişilerin seçimlerine göre değişiklik gösterir. Bu eğitimlerin tamamlanmasından sonra da polis olabilirler. Peki Polis nasıl olunur? Polis olma şartları neler?

POLİS OLMA ŞARTLARI ELERDİR?

Polislik koşulları, güncel olarak şöyle sıralanmıştır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Lise, lisans ve ön lisans mezunu olmak
  • Yurt dışında herhangi bir okulda öğrenim görmüş ve tamamlamış olan kişilerin denklik belgesine sahip olmaları
  • KPSS baraj puanını geçmek
  • 18 ile 30 yaşları arasında olmak (Başvuru yapılmış olan tarih itibari ile 30 yaşına girilmemiş olması gereklidir.)
  • Kişin silah taşımak için engel bir durumu olmaması
  • Erkeklerin en az 1.67 cm ve kadınların en az 1.62 cm boyunda olması (Fiziki şartları yerine getirmeyen kişiler, polis olma hakkını kazansalar dahi polisliğe alınmazlar.)

Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak.

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak.

Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek

Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx